bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego pod nazwą: „ETAP I - rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu wody w mieście Warta\\\\\\\\

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że termin składania ofert na udzielenie kredytu zostaje przesunięty do dnia 5 października br.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp.z o.o., zaprasza do składania ofert w postępowaniu na udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego pod nazwą: „ETAP I - rozbudowa i przebudowa SUW przy ul. 3-go Pułku Strzelców Konnych w Warcie oraz wymiana zasuw rozrządu wody w mieście Warta", w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. Szczegółowe warunki zamówienia określa specyfikacja zamówienia / załącznik nr 1/.
Oferta winna być wypełniona zgodnie z formularzem „Oferta" / załącznik nr 2/. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta, ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta lub wysłać na adres zamawiającego w terminie do 5 października 2012 roku, do godziny 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2012 roku o godziny 14:05 w pokoju Prezesa Zarządu ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia, wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem:

Specyfikacja zamówienia na usługę pod nazwą: „Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego”

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 05.09.2012 19:03
Dokument oglądany razy: 2331
Nie podlega Ustawie